Последние сообщения

Страницы: [1] 2 ... 10
1
Эсперанто в Муроме / Re: Citaĵoj,fragmentoj el libroj
« Последний ответ от Федор Сегодня в 10:09:41 am »
La parabolo pri feliĉa malsaĝulo kaj la malfeliĉa saĝulo.

Sur la insulo vivis feliĉa malsaĝulo kaj malfeliĉa saĝulo. Feliĉa malsaĝulo  estis feliĉa ĉar li vidis la mondon, kaj la malfeliĉa saĝulo estis malfeliĉa konscie kiel malfacile  vivas en tiu mondo...
Venis la tempo kaj sur la soleca insulo en la mezo de ŝtorma rivero de tempo estis mortanta duopo - feliĉa malsaĝulo kaj malfeliĉa saĝulo.. Feliĉa  malsaĝulo estis feliĉa ĉar forlasis ĉi tiu mondo ekvidis ian belecon, kaj la malfeliĉa saĝulo  estis malfeliĉa el la fakto, ke ĝis la fino ne povis ekkoni tian mondon.
Kaj nur en la rivero de tempo kiu turnis la insulon en sablo, kiu portis al la oceano de eterneco, sciis ke ili vivis, ekzistis, kaj al la fino plenumis sian mision sur globeto inter la steloj...

Притча о счастливом глупце и несчастном умнике.

На острове жили счастливый глупец и несчастный умник. Счастливый глупец был счастлив от того что видел этот мир, а несчастный умник был несчастен осознавая как трудно жить в этом мире…
Пришло время и на одиноком острове посреди бурной реки времени умирали двое - счастливый глупец и несчастный умник. Счастливый глупец был счастлив что покидает этот мир увидев его красоту, а несчастный умник был несчастен от того что до конца не смог этот мир познать.
И только река времени превратившая остров в песок который несла к океану вечности ,знала что они жили, существовали и до конца выполнили свою миссию на маленьком шарике среди звёзд…
2
Эсперанто в Муроме / Re: Humuro
« Последний ответ от Федор Сентябрь 19, 2018, 08:08:21 pm »
Tradukis Tuviah Rosenberg‎

NTERNACIA SAĜECO

Ne tiel malfacile kapti viron, kiel poste nutri lin kaptita. —


3
Эсперанто в Муроме / Re: Al faritaĵoj - dua vivo
« Последний ответ от Федор Сентябрь 18, 2018, 07:10:19 pm »
Fare el plastaj boteloj.Balailoj el plastaj boteloj


4
Эсперанто в Муроме / Re: Kelkaj vortoj pri la urbo de Murom
« Последний ответ от Федор Сентябрь 14, 2018, 09:32:57 am »


Ilya-Muromets kaj  Najtingalo la Rabisto

Ilya vivis ĝis sabato, prenis brido, iris al la urbo por aĉeti ĉevalon . Antaŭe en Murom marciante-dealers multe da ĉevaloj donita.
La tutan tagon iras Ilyushenka,kaj ne konvenis por ĉevalon . Por unua brido estas malgranda, por alia estas granda. Do Ilya revenis kun nenio.
 Ilya atendis la venontan sabaton, sed li ne aĉeti ĉevalon.! Nur en la tria sabato kondukis ĉevalon . La ĉevalo estis, tamen , tre elturmenta, sed la brido konvenas al li, kiel se estis kudrita por li.
Monato li nutras la ĉevalon .Post monato eliras en la kampo promeni kaj rajdi. Li saltis en la selon , kaj la ĉevalo sidis malsupren per gravito.
Malsupreniras de Ilyushenka kun ĉevalo, kaj denove nutras lin. Post monato elirigas ĝin en la kampo promeni kaj rajdi. Kaj la ĉevalo de gravito denove kliniĝis sub Ilya Muromets .
La trian fojon eliriĝis  en la kampo de ĉevalo Ilya , saltis en la selon, kaj la ĉevalo eĉ ne ektremis!
Ilya Muromets venis hejmen, rakontis al sia patro kaj patrino:
Nu, ĝi estas tempo por mi en la ĉefurbo de Kievo rajdos!
Armita kun kiraso heroa kaj ĝis la lumo forveturas laŭ la vojo.
En la unua salto saltis li por kvin verstoj (10.6 kilometroj). La dua salto estas en dek verstoj. Kaj post la trian la salton de Ilya Muromets kaj ne povis trovi!
Veturas Ilya Muromets laŭ la rektavojo . Kaj tiu vojo estis okupita de rabistoj. Ne nur la homoj la beston ne tralasis/
Kaj la plej grava estis la Najtingalo la Rabisto. Kaj li havis grandan forton. Se vi rimarkas la rajdanto, faras tian fortan fajfilo, ke neniu ĉevalo ne povis rezistis, kaj ĉe la rajdanto estas timpanoj krevis.
Por ĉi tiu sur la vojo pramoedya iris niaj Ilyushenka .
Rabistoj atakis lin — li tiris la ŝnuron de pafarko kaj pafis la harditan sagon. La sago kriis, kantis kaj batis la arbo. La arbo separas en malgrandajn pecojn. Ĉiuj la rabistoj fuĝis de timo.
Ilya trankvile transveturis la riveron Kalinka kaj haltis. Estis ĉi tie dum 12 kverkoj kaj en ili konstruis neston Najtingalo la Rabisto.
La Najtingalo la Rabisto  rimarkis de Ilya Muromets kaj fajfis forte .
La ĉevalo ŝanceliĝis sub Muromets.
Ilya tiris la ŝnuron  de pafarko kaj pafis sagon . Batis la sago en la dekstra okulo de la Najtingalo kaj elbatis el de la nesto kiel fasko da aveno!
Ilya-Muromets alligas Najtingalo la Rabisto  al la selo kaj veturas plu.
La Najtingalo havis 12 filojn, kaj ili ĉiuj havas reputacion forteguloj. Unu el ili ekvidis la rajdanto de malproksime kaj kriis:
- Rigardu ,patrino, tie veturas la patro kaj la kaptito transportas!
Rigardis al la patrino kaj diris:
- Miaj karaj infanoj! Kolektiĝas kaj en batalo foriras! Fremdulo nian patron traportas ligita al la selo!
Ilya Muromets tiris la ŝnuron de pafarko kaj pafis la harditan sagon. La sago fendas en la arbon kaj arbo separas en malgrandajn pecojn  . Ĉiuj la infanoj de la Najtingalo la Rabisto falis mortinta.
La edzino de la Najtingalo la Rabisto eliris kun pano kaj salo por renkontas Ilya Muromets . Kaj Ilya-Muromets ekspronis sian ĉevalon, la ĉevalo levis supren... nur ŝi vidis lin!
Longa aŭ mallonga, alvenis Ilya Muromets , filo Ivanoviĉ en Kievo grad , venis ke riverencos al Princo Vladimir
- Kiuj vi estas kaj de kie vi venas  ? - Princo Vladimir demandas.
Mi estas Ilya Muromets , indiĝeno de la vilaĝo de Karacharovo .Kaj alveturis mi lau rekta vojo.
- Kiel vi povus sukcesi, se estis Najtingalo la Rabisto ? Ja tie homo ne povis trapasi ,rajdanto ne traveturis,besto ne trakuris!
Montris Illya ligitan Najtingalon la Rabiston al la selo  . Surprizis Princo kaj diris:
- Li fajfu tiel ,kiel estis sidanta en 12  kverkoj !
Ilyushenka prenis la Princo sub lia dekstra mano, kaj la Princino sub la maldekstra kaj ordonis al Najtingalo la Rabisto fajfos duona laŭte.. Sed Najtingalo la Rabisto fajfis laŭte. La folioj falis de la arboj kaj la homoj surdiĝis.
Ilya Muromets ligis La Najtingalo la Rabisto al la ĉevala vosto, traveturis tri cirkloj kaj dehakis la Najtingalo la Rabisto kapo !

Илья Муромец и Соловей -Разбойник

Дожил Илья до субботы , взял уздечку, пошел в город коня покупать . Прежде в Муром маркитанты-перекупщики много лошадей приводили.
 Целый день ходит Илюшенька , а подходящей лошади нет. На одну уздечка не входит на другую-велика. Так и воротился Илья ни с чем.
Дождался Илья следующей субботы , а коня-то и не купил.! Только на третью субботу привели коня . Конь был ,правда, очень сморенный , но уздечка пришлась ему в пору, словно на него и была шита.
Месяц Илюша кормит коня .Через месяц выходит в поле   погулять и проехаться. Прыгнул в седло , а конь присел от тяжести.
Слез Илюшенька с коня и опять кормит. Вывел через месяц в поле погулять и проехаться. А конь от тяжести опять прогнулся под Ильей Муромцем .
В третий раз вывел в поле коня Илюша , прыгнул в седло, конь даже не вздрогнул!
Пришел Илья Муромец домой , сказал отцу и матери:
- Ну, пришло время мне в стольный град Киев ехать !
Вооружился доспехами богатырскими и до свету отправился в путь.
В первый скок вскочил он за пять верст ( 10,6 км). Во второй скок -  на десять верст. А после третьего скоку Илью Муромца и найти не могли!
Ехал Илья Муромец дорогой прямоезжею. А та дорога была занята разбойниками. Не только людей — зверя не пропускали!
А самый главный был Соловей-Разбойник. И имел он большую силу. Если заметит всадника, издает такой сильный свист , что ни один конь не мог устоять, а у всадника барабанные перепонки лопались.
По этой по дороге прямоезжей поехал наш Илюшенька .
Напали на него разбойники — натянул он тетиву и пустил калёну стрелу. Завизжала стрела, запела и ударилась в дерево. Расщепилось дерево на мелкие части. Все разбойники со страху разбежались.
Переехал спокойно Илья через речку Калинку и остановился. Стояло тут 12 дубов и на них свил себе гнездо Соловей — Разбойник.
Заметил Соловей — Разбойник Илью Муромца и сильно засвистел . Конь под Муромцем зашатался.
Натянул тетиву Илья и пустил стрелу . Попала та стрела в правый глаз Соловья и вышибла из гнезда,как овсяный сноп!
Илья - Муромец связал  Соловья — Разбойника приторочил к седлу и дальше едет.
Было у Соловья _ разбойника 12 сыновей, и все они считались богатырями.  Один из них завидел издали всадника и закричал:
- Посмотрите-ка ,матушка, вон едет батюшка и пленника везет!
Поглядела мать и сказала:
- Детки мои родимые! Собирайтесь и в бой отправляйтесь! Чужой нашего батюшку везет притороченного к седлу!
Илья Муромец натянул тетиву и пустил калёну стрелу. Расщепила стрела дерево на мелкие части . Все дети Соловья — Разбойника замертво попадали.
 Жена Соловья — Разбойника вышла с хлебом солью встречать Илью Муромца . А Илья-то Муромец пришпорил коня, конь взвился… Только она его и видела!
Долго ли , коротко ли, прибыл Илья Муромец , сын Иванович, во Киев -град , пришел поклониться князю Владимиру стольнокиевскому.
- Кто ты такой и откуда приехал ? - спрашивает князь Владимир.
Я Илья Муромец , родом из села Карачарова .А ехал я дорогой прямоезжею.
- Как же ты мог проехать , ежели там засел Соловей -Разбойник ? Ведь там человек не прохаживал, всадник не проезживал , зверь не прорыскивал !
Показал Илья на притороченного к седлу Словья -Разбойника. Удивился князь и сказал:
- А ну пускай он посвищет так , когда сидел на 12 дубах !
Илюшенька взял князя под правую руку , а княгиню под левую и велел посвистеть Соловью в полголоса. Соловей -Разбойник свистнул во весь голос. С деревьев листья посыпались и люди оглохли.
Илья Муромец Привязал Соловья -Разбойника к хвосту коня , сделал три круга и отрубил Соловью — Разбойнику голову !
5
Эсперанто в Муроме / Re: Muziko kaj kantoj
« Последний ответ от Федор Сентябрь 13, 2018, 08:12:54 pm »
Mi sugestas al vi aŭskultas  kanton, tradukita en Esperanto

https://www.youtube.com/watch?v=3x-yfDknUw4]https://www.youtube.com/watch?v=3x-yfDknUw4]https://www.youtube.com/watch?v=3x-yfDknUw4

33 bovinoj el K/f "Meri Poppins, ĝis revido"La muziko estis skribita fare de Maxim Dunaevsky, kantoteksto skribis Pavel Moĵaev

Meze de urbego ia
Sen eĉ plej malgranda plant'
Loĝis la poet' genia,
Inspirplena vers-rimant'.
Ĉion rimis li kaj fine
Lin lacigis poezi',
Kaj somere en kamparon,
Por plenumi san-riparon
Estis forsendita li.

Tridek tri bovinoj,
Tridek tri bovinoj,
Tridek tri bovinoj -
Nova vers-redakt'!
Tridek tri bovinoj -
Venis vers' al fino
Freŝa, kvazaŭ ĵus melkita lakt'!

Vekiĝadis li tre frue -
Je la kvina sen erar',
Kaj versaĵojn novajn flue
Prezentadis al bovar'.
Fine de somero suna
Ege kreskis la poet' -
Ja severa lakt-dieto
Tre utilas por poeto,
Se li estas nur knabet'!

Tridek tri bovinoj,
Tridek tri bovinoj,
Tridek tri bovinoj -
Nova vers-redakt'!
Tridek tri bovinoj -
Venis vers' al fino
Freŝa, kvazaŭ ĵus melkita lakt'!


Текст песни Из к/ф "Мэри Поппинс, до свидания"Музыка написана Максимом Дунаевским, текст написал Наум Олев,

В центе города большого,
Где травинки не растет,
Жил поэт, волшебник слова,
Вдохновенный рифмоплет.
Рифмовал он что попало,
Просто выбился из сил
И в деревню на поправку,
Где коровы щиплют травку,
Отдыхать отправлен был.

Тридцать три коровы,
Тридцать три коровы,
Тридцать три коровы -
Свежая строка.
Тридцать три коровы,
Стих родился новый,
Как стакан парного молока.
Тридцать три коровы,
Стих родился новый,
Как стакан парного молока.

В пять утра вставал он ровно,
Это было нелегко,
Он читал стихи коровам,
Те давали молоко.
День за днем промчалось лето,
Очень вырос наш поэт,
Ведь молочная диета
Благотворна для поэтов,
Если им всего шесть лет.

Тридцать три коровы,
Тридцать три коровы,
Тридцать три коровы -
Свежая строка.
Тридцать три коровы,
Стих родился новый,
Как стакан парного молока.
Тридцать три коровы,
Стих родился новый,
Как стакан парного молока.

Тридцать три коровы,
Тридцать три коровы,
Тридцать три коровы -
Свежая строка.
Тридцать три коровы,
Стих родился новый,
Как стакан парного молока.
Тридцать три коровы,
Стих родился новый,
Как стакан парного молока,
Как стакан парного молока,
Как стакан парного молока.
6
Эсперанто в Муроме / Re: Al faritaĵoj - dua vivo
« Последний ответ от Федор Сентябрь 09, 2018, 05:15:17 pm »
Vi povas uzi la boteloj kiel ujoj por planti endomaj plantoj. Tie estos malpli rubo kaj pli freŝa aero en nia lando.7
Эсперанто в Муроме / Re: Citaĵoj,fragmentoj el libroj
« Последний ответ от Федор Сентябрь 07, 2018, 01:15:56 pm »
Laozi (Lao Tzu)

-- 2 verso --
Kiam ĉiuj en Ĉinio volas ekscii,
kio bela, estas bela,
lia tiam estas malbela.

Kiam ĉiuj ekscii,ke bono estas bona,
tiam tie estas la malbono.

Kaj do kio generas unu la alian estas estanta kaj ne estanta,

kio ekvilibrigas unu la alian estas peza kaj lumo,

kio limigas unu la alian estas longa kaj mallonga,

kio servas unu por la alia estas alta kaj malalta,

ke eĥis ĉiu alia voĉo kaj sono,

kio sekvas unu la alian estas pasintaj kaj nunaj,

kaj tiel sen fino.

Tio estas kial

La saĝa vivi en paco,

libera de la bezono fari negocon ,

ĝi estas gvidita fare de "scio sen vortoj" .

Ĉiuj la mallumo de aferoj longe ekzistis, sed ilia ekzisto estas sen komenco.

Naskiĝas, sed ne logxu,

ago, sed ne esperas, ke por aliaj,

atinganta sukceson, ne halti tie.

Nur tiu kiu ne haltas,

nenio ne perdas .

    ж          ж          ж

Когда все в Поднебесной узнают,

что прекрасное - это прекрасное,

тогда и возникает безобразное.

Когда все узнают,

что добро - это добро,

тогда и возникает зло.

И поэтому

то, что порождает друг друга - это бытие и небытие (1),

то, что уравновешивает друг друга - это тяжелое и легкое,

то, что ограничивает друг друга - это длинное и короткое,

то, что служит друг другу - это высокое и низкое,

то, что вторит друг другу - это голос и звук,

то, что следует друг за другом - это прошедшее и наступающее,

и так без конца.

Вот почему

Мудрый живет себе спокойно,

свободный от необходимости заниматься делами (2),

действуя, руководствуется "знанием без слов" (3).

Вся тьма вещей существует издавна, но их существованию нет начала.

Рождаются, но не пребывают,

действуют, но не надеются на других,

добиваясь успеха, не останавливаются на этом.

Ведь только тот, кто не останавливается,

ничего не теряет .
8
Эсперанто в Муроме / Re: Receptoj
« Последний ответ от Федор Сентябрь 06, 2018, 02:09:14 pm »Курица терияки
Kokinajxo " terijaki "


Это блюдо понравится вашим гостям, его потрясающий вкус и простое приготовление.
Tiu mangxajxo placxos al viaj gastoj, gxia bonega gusto kaj simpla preparado.

Ingrediencoj:

- 500 gr. ( ajnaj partoj aux fileo ) kokinajxo
- 3 pecetoj - ajlo
5 - 7 supkuleroj - soja sauxco
- 2 supkuleroj - mielo
- 1 - 2 tekuleroj - bruna sukero
- salo - laux gusto
- 1 tekulero - zingibro (fresxa specigita)
- 1 tekulero - sezamo

preparado:

Utiligu por mangxajxo ajnajn partojn de kokinajxo laux via deziro
- tio cxi povas esti kiel fileo sen ostoj, tiel kaj ajnaj partoj sur osto
- flugiloj,kruroj kaj k. t. p..

Trancxi kokinajxo en mezgrandaj pecoj.

Meti kokinajxoj en profunda ujo,

Enversxi sojan sauxcon, antaux tio dismiksinte en gxi mielon kaj sukero.

Dum 10 min. resti kokinajxon en spicajxo,
Aldoni frotitan per raspilo zingibron, kaj trancxitan en maldikaj platoj ajlon,
ensxuti sezamon, intermiksi cxion.

Elmeti kunmetajxon kune kun likvo en paton.
Kovri per kovrilo kaj friti kokinajxon sur forta fajro gxis preteco, miksite.

Surtabligi Kokinajxon " terijaki " necesas tuj post preparado varmega.

Bongustan apetiton!

Ингредиенты
500 г (любые части или филе) курица
3 зубчика чеснок
5-7 ст.л. соевый соус
2 ст.л. мед
1-2 ч.л. (коричневый) сахар
(по вкусу) соль
1 ч.л. (свежий тертый) имбирь
1 ч.л. кунжут

Приготовление :

Используйте для блюда любые части курицы по желанию – это может быть как филе без костей,
так и любые кусочки на кости – крылья, голени и т.д.

Нарезать кусочки курицы так, чтобы они получились не слишком крупными, но и не мелко.

Выложить курицу в глубокую посуду, влить соевый соус, предварительно разведя в нем мед и сахар.

На 10 мин оставить курицу в соусе, добавить терgxтый на мелкой терке имбирь и нарезанный
тонкими пластинками чеснок, всыпать кунжут, перемешать все.

Выложить смесь продуктов вместе с жидкостью в сковороду, накрыть крышкой и жарить курицу на сильном огне до готовности, помешивая.
Подавать курицу терияки к столу сразу после приготовления горячей.

9
Эсперанто в Муроме / Re: Poezio
« Последний ответ от Федор Сентябрь 03, 2018, 07:56:52 pm »
Hilda Dresen

Sub stelo polusa

Stel* Polusa sur norda ĉielo
ĉiam certe direktas al celo.

Kiam vojon perdinte ni vagas
kaj nin pereontaj imagas,

Kia ĝojo, la Stelon ekvidi,
nin al ĝia gvidado konfidi !

Same ankaŭ dum Vivopilgrimo
tian Stelon bezonas animo,

Kiu brilu per forto instiga,
nin avertu pri paŝ* pereiga,

Kaj nin savu dum Vivomallumo
de l* turmenta anim- krucumo.

10
Эсперанто в Муроме / Re: Al faritaĵoj - dua vivo
« Последний ответ от Федор Сентябрь 01, 2018, 09:51:03 am »


Lia sperto permesas vin ŝpari monon sur la aĉeto de materialoj . Li faras sin komforta. En la sama tempo, ĝi plibonigas la  ekologia stato, konservas elspezoj de laboroj de homoj faranta plastojn botelojn.

Его опыт позволяет экономить средства для приобретения  строительных материалов . Он создает себе удобство. Одновременно с этим ,улучшает экологию,сохраняет затраченный затраты труда людей изготавливающих пластиковые бутылки .
Страницы: [1] 2 ... 10
MUROM.ru